VỀ TẬP ĐOÀN AMACCAO

Năm 1995, thời điểm đất nước ta bắt đầu bước vào thời kỳ đổi mới, chính thức gia nhập ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á), AMACCAO cũng được hình thành. Cùng với bước chuyển mình lớn của Đất nước, tiến tới hội nhập và phát triển bền vững, Ban lãnh đạo đã đề ra từng chiến lược, giải pháp cụ thể và bền bỉ lao động, sáng tạo để đưa con thuyền AMACCAO vượt qua những thời điểm khó khăn, gập ghềnh để trở thành Tập đoàn đầu tư uy tín và vững mạnh.

Đọc thêm

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Đầu tư các dự án
Nhà máy đốt rác phát điện
Đầu tư các dự án Điện gió
Đầu tư các dự án Nhà máy Thủy điện
Đầu tư các dự án Nhà máy xử lý nước thải

DỰ ÁN TIÊU BIỂU