>

Tuyển dụng tháng 4.2022

AMACCAO tuyển dụng các vị trí: 

 • Chỉ huy trưởng công trình (PM)
 • Chỉ huy phó công trình (SM)
 • Kỹ sư khối lượng, kỹ thuật cho hệ điện
 • Kỹ sư khối lượng, kỹ thuật cho hệ điều hòa thông gió

Thông tin cụ thể như sau:

Vị trí chỉ huy trưởng công trình PM

 • Số lượng: 02
 • Vị trí làm việc tại Hà Tĩnh hoặc Đà Lạt
 • Lương thỏa thuận: 25-30tr; Phụ cấp xa nhà: Từ 20-30% lương;
 • Công ty Vinadic M&E – thành viên của Tập đoàn AMACCAO

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV qua email: tuyendung.me@vinadic.vn với tiêu đề [Họ và tên – Vị trí ứng tuyển – Địa điểm làm việc muốn ứng tuyển].

Thông tin chi tiết xem tại: Tuyển dụng chỉ huy trưởng công trình (PM) làm việc tại Hà Tĩnh hoặc Đà Lạt

Tuyển dụng chỉ huy phó công trình (SM)

 • Số lượng: 02
 • Vị trí làm việc tại Hà Tĩnh hoặc Đà Lạt
 • Lương thỏa thuận:18-22tr;
 • Công ty Vinadic M&E – thành viên của Tập đoàn AMACCAO

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV qua email: tuyendung.me@vinadic.vn với tiêu đề [Họ và tên – Vị trí ứng tuyển – Địa điểm làm việc muốn ứng tuyển].

Thông tin chi tiết xem tại: Tuyển dụng chỉ huy phó công trình (SM) làm việc tại Hà Tĩnh hoặc Đà Lạt

Tuyển dụng kỹ sư khối lượng, kỹ thuật cho hệ điện

 • Số lượng: 02
 • Vị trí làm việc: Tòa nhà HH vườn đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
 • Lương thỏa thuận: 13-15tr;
 • Công ty Vinadic M&E – Thành viên của Tập đoàn AMACCAO

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV qua email: tuyendung.me@vinadic.vn với tiêu đề [Họ và tên – Vị trí ứng tuyển – Địa điểm làm việc muốn ứng tuyển].

Thông tin chi tiết xem tại: Tuyển dụng kỹ sư khối lượng, kỹ thuật cho hệ điện

Tuyển dụng kỹ sư khối lượng, kỹ thuật cho hệ điều hòa thông gió

 • Số lượng: 02
 • Vị trí làm việc: Tòa nhà HH vườn đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
 • Lương thỏa thuận: 13-15tr;
 • Công ty Vinadic M&E – Thành viên của Tập đoàn AMACCAO

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV qua email: tuyendung.me@vinadic.vn với tiêu đề [Họ và tên – Vị trí ứng tuyển – Địa điểm làm việc muốn ứng tuyển].

Thông tin chi tiết xem tại:Tuyển dụng kỹ sư khối lượng, kỹ thuật cho hệ điều hòa thông gió

Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn