HÌNH ẢNH

họp mặt hội uk
họp mặt hội uk
họp mặt hội uk
họp mặt hội uk
họp mặt hội uk
họp mặt hội uk

Hội UK POSTGRADUATE ALUMNI họp mặt đầu năm

đào tạo kpis
đào tạo kpis
amaccao đào tạo
đào tạo kpis
đào tạo kpis
đào tạo kpis
amaccao kpis

AMACCAO đào tạo KPIs

amaccao kí kết hợp đồng
amaccao kí kết hợp đồng
Amaccao kí kết hợp đồng
amaccao kí kết hợp đồng với new green world

AMACCAO kí hợp đồng với New Green World

amaccao kí kết hợp đồng
amaccao kí kết hợp đồng
amaccao kí kết hợp đồng

AMACCAO ký hợp tác với Tập đoàn VOITH, CHLB Đức

triển lãm quốc tế vietbuild amaccao
triển lãm quốc tế vietbuild amaccao
triển lãm quốc tế vietbuild amaccao
triển lãm quốc tế vietbuild novo việt tiệp
europipe triển lãm quốc tế vietbuild amaccao
triển lãm quốc tế vietbuild amaccao
triển lãm quốc tế vietbuild amaccao
triển lãm quốc tế vietbuild amaccao
triển lãm quốc tế vietbuild amaccao

Gian hàng AMACCAO tại Triển lãm quốc tế Vietbuild 2021

kí kết hợp đồng amaccao
kí kết hợp đồng amaccao
kí kết hợp đồng amaccao

AMACCAO kí hợp đồng với GP INVEST

Cùng EUROPIPE về Cửa Lò “nhuộm nắng”

amaccao ký hợp đồng

AMACCAO kí hợp đồng với PHỤC HƯNG HOLDING

chương trình đào tạo
chương trình đào tạo bidv
chương trình đào tạo bidv
chương trình đào tạo bidv

Chương trình đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo cho BIDV

giải cầu lông amaccao
giải cầu lông amaccao
giải cầu lông amaccao
giải cầu lông amaccao
giải cầu lông amaccao
giải cầu lông amaccao
giải cầu lông amaccao

Giải cầu lông AMACCAO lần I                         

AMACCAO Tổng kết năm 2018

AMACCAO khai xuân Kỷ Hợi 2019

kênh phân phối vonta
kênh phân phối vonta
kênh phân phối vonta
kênh phân phối vonta
kênh phân phối vonta
kênh phân phối vonta

Gặp mặt kênh phân phối VONTA 2021

Hội thi thợ giỏi ngành XD 2020
 

vonta nhận giải
vonta nhận giải
vonta nhận giải
vonta nhận giải

VONTA nhận giải sản phẩm CNCL TP Hà Nội

Cô Tô sôi động cùng AVIA hè 2018

lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm AMACCAO
lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm AMACCAO
lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm AMACCAO
lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm AMACCAO
lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm AMACCAO
lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm AMACCAO
lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm AMACCAO
lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm AMACCAO

BLĐ TP.Hà Nội thăm và làm việc với AMACCAO