>

Ninh Bình산부인과 병원

  • 투자주: Xuân Thành 건설 및 발전  투자 책임유한 화사
  • 주소: Ninh Bình 성, Ninh Bình 시, Phúc Thành 동, Hải Thượng Lãn Ông 거리
  • 규모: 12 개 층. 바닥 면적: 25.000m2
  • 공급 항목 : 토대 및 구조 시공; 건축물의 몸체 완성; 공급: 기둥, 동륜 및 조립 응력 바닥

AMACCAO 그룹의 대표적인 프로젝트에 대한 더 보기

—————————————–
AMACCAO 그룹

Bệnh viện sản nhi Ninh Bình - dự án tiêu biểu AMACCAO

Bệnh viện sản nhi Ninh Bình - dự án tiêu biểu của AMACCAO

Tags:
Messenger
Zalo
Gọi ngay

Để lại lời nhắn